Linguastudium

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.       

                                                           Б. Франклин

Тест по чешскому "Háčky, čárky, kroužky/Гачеки, чарки, кружки"
Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа. © Копирование запрещено
1. Выберите правильный вариант: poř...d cestuje, televizní poř...d
🔹á, a
🔹a, a
🔹a, á
🔹á, á
2.Переведите: чисто теоретически
🔹čisté teoretisky
🔹čistě teoreticky
🔹čisté teoretický
🔹čiste teoreticky
3. Выберите правильный вариант:
🔹ponděli, útery, pátek, neděle
🔹pondělí, útery, pátek, neděle
🔹pondělí, úterý, patek, neděle
🔹pondělí, úterý, pátek, neděle
4. Выберите правильный вариант:
🔹v pondělí, v úterý, v neděli
🔹v ponděli, v úterý, v neděli
🔹v ponděli, v útery, v neděli
🔹v pondělí, v útery, v neděli
5. Переведите: хорошие студенты
🔹dobří studenti
🔹dobři studenti
🔹dobří studentí
6. Půjdu na procházku od sedm... do osm…
🔹í, í
🔹i, i
7. Jsem na dovolen…
🔹é
🔹e
🔹ě
8. Выберите правильный вариант:
🔹unor, ubožák, uhádnout, ukol, uředník
🔹únor, ubožák, uhádnout, úkol, úředník
🔹únor, úbožák, úhádnout, úkol, úředník
9. Выберите правильный вариант:
- Mluvím anglick...
- Anglie je opravdu anglick...
🔹y, a
🔹y, á
🔹ý, á
10. Выберите правильный вариант:
🔹Rád poslouchám hudbu, nerada čtu.
🔹Rad poslouchám hudbu, nerada čtu.
🔹Rád poslouchám hudbu, neráda čtu.
11. Děl..., studuj…
🔹ame, eme
🔹áme, eme
🔹áme, éme
12. Musím rychl... přečíst ten článek.
🔹é 
🔹e
🔹ě
13. Akce je zahajován… příští týden.
🔹a
🔹á
14. Vidím ..., kupuju ...
🔹ji, jí
🔹jí, jí
🔹ji, ji
15. Выберите правильный вариант:
🔹moderní, optimistickí, kvalitní, pesimistickí
🔹moderní, optimistický, kvalitní, pesimistický
🔹moderni, optimistický, kvalitni, pesimistický
16. Какая буква пишется в конце этих слов:
nádob..., kadeřnictv…, průvodč...
🔹i
🔹í
17. Выберите правильный вариант:
🔹dům, hůl, stůl
🔹dum, hul, stul
18. Выберите правильный вариант:
🔹pět bodů
🔹pet bodů
🔹pet bodu
🇨🇿 Тест по чешскому "ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ / osobní Zájmena v akuzativu"
Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа. © Копирование запрещено
1. Proč se díváš na ...
🔹 mi
🔹 mě
2. Koupil jsem pro ... dárek.
🔹 ni
🔹 ji
🔹 jí
3. Видишь их.
🔹 Vidíš je
🔹 Vidíš jí
4. Čeká na ... už 3 hodiny.
🔹 nás
🔹 nas
5. Mám ... rád.
🔹 tě
🔹 ti
🔹 vas
6. Hledám kočku. Замените слово "kočku" на местоимение.
🔹 Hledám jí
🔹 Hledám ji
7. Vážím si ...
🔹 vás
🔹 vas
8. Меня интересует качество. Выберите правильный перевод.
🔹 Zajímá mi kvalita
🔹 Zajímá mě kvalita
9. Какой из вариантов правильный:
🔹 Čekám na tebe už pět minut
🔹 Čekám na tě už pět minut
10. Она хочет для них лучшие условия. Выберите правильный перевод.
🔹 Chce pro ně nejelepší podmínky.
🔹 Chce pro je nejelepší podmínky.
🇨🇿 Тест по чешскому "Притяжательные местоимения в винительном падеже / Přivlastňovací zájmena v akuzativu"
Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа. © Копирование запрещено
1. Tomáš chce koupit … auto.
🔸 moje
🔸 můj
🔸 me
2. Znala jsem váš… dědečka.
🔸 ého
🔸 eho
3. В каком предложении есть винительный падеж?
🔸 Jedu tramvají.
🔸 Jsem doma.
🔸 Alena čeká na jeho sestru.
4. Переведите: У меня есть их книга
🔸 Mám jejich knihu.
🔸 Mám jejích khihu.
5. Jeho kamarád koupil … auto.
🔸 naše
🔸 našé
🔸 naši
6. Я знаю её друга - Znám jej... kamaráda.
🔸 ího
🔸 iho
7. Выберите правильный вариант:
🔸 Máš moji knihu, vidíš mého kamaráda, kupím tve auto
🔸 Máš moji knihu, vidíš meho kamaráda, kupím tve auto
🔸 Máš moji knihu, vidíš mého kamaráda, kupím tvé auto
8. Переведите: Я арендую её дом.
🔸 Pronajímám si její dům
🔸 Pronajímám si jeji dům
9. Выберите правильный вариант:
🔸 Hledám tvuj telefon, váš dům, náš klíč
🔸 Hledám tvůj telefon, váš dům, náš klíč
🔸 Hledám tvůj telefon, váš dům, naš klíč
10. Jiří zná naš... sousedku.
🔸 ou
🔸 i
🔸 í
​​​​​​​🔸 e
🇨🇿 Тест по чешскому "jít, jet, letět na akuzativ".
🇨🇿 Предлоги «do» и «na» могут  использоваться с глаголами «jít, jet, letět» для обозначения направления.
- Если после этих глаголов используется предлог «na», то он требует дополнение в винительном падеже. 
- Винительный падеж/Akuzativ/4pád отвечает на вопросы 
▪️кого/koho?
▪️что/co?
- Случаи использования «na»:
- Если речь идёт о мероприятии
▪️jdu na koncert
- Если речь идёт об открытом пространстве
▪️jdu na trh
▪️jedu na fotbal 
- Если речь идёт об островах 
▪️letím na Maltu
- И в исключениях
▪️na Moravu
▪️na Slovensko 
‼️ Не все случаи поддаются объснению по этому правилу. Посмотреть их можно  здесь:
Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа. © Копирование запрещено
1. Выберите правильный вариант:
🔸 jít zítra musím ambasádu na
🔸 zítra musím jít na ambasádu
🔸 jít ambasádu zítra na musím
2. Выберите правильный вариант:
🔸 jdu do banky, na ambasádu, na koncert, na hřiště
🔸 jdu do banka, na ambasádu, na koncert, na hřišti
3. В каком предложении есть ошибка?
🔸Příští rok pojedeme na dovolenou do Itálie.
🔸 Příští rok pojedeme do dovolené do Itálie.
🔸Příští rok pojedeme do dovolené v Itálii.
4. Правильно ли выполнен перевод: Kdy půjdeme na oběd?  — Когда пойдет на обед? 
🔸 Да.
🔸 Нет.
5. Tomáš a Jiří šli … fotbal.
🔸 do
🔸 na
6. O víkendu půjdeme … kina.
🔸 do
🔸 na
7. Выберите правильное предложение:
🔸 Nechceš jít na večeři.
🔸 Dneska jdu na divadlo s kamarádkou.
🔸 Jdeš do výstavu
8. После предлога «do» используется:
🔸 Винительный падеж
🔸 Родительный падеж
9. Выберите неправильный вариант:
🔸 Přiští rok poletím na Floridu.
🔸 Aneta jde do pošty.
🔸 Tatínek pojede na Moravu.
10. Выберите правильный вариант:
🔸 V pondělí nepojedou do trhu, pojedou do školy.
🔸 V pondělí nepojedou na trh, pojedou do školy.
🔸 V pondělí nepojedou na trh, pojedou na školu