Linguastudium

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.       

                                                           Б. Франклин

ТЕСТ ПО ЧЕШСКОМУ на падежи

©Копирование запрещено
ТЕСТ ПО ЧЕШСКОМУ "УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ", уровни: A2-B1
©Копирование запрещено

Нажмите справа на картинку, чтобы узнать правильный вариант.

1.

byste

bychom

2.

bysme

bys

3.

by ses

byste

4. Переведите:

Sportovali bychom, ale nemáme čas.

Sportovali bych, ale nemáme čas.

5.

bych se

se bych

6.

Kdybychom, jeli bychom

Kdybych, jel bych

7. Составьте предложение:

Kdybys byl nemocný, jel bys do nemocnice.

Kdybych byl nemocný, jel bych do nemocnice.

8.

postavil/a si dům na horách.

postavil/a bych si dům na horách.

9. Составьте предложение из этих слов

Rád bych si domluvil schůzku.

Rád bych domluvil si schůzku.

10. Составьте предложение из этих слов:

Rád na procházky bys chodil.

Rád bys chodil na procházky.

10. Составьте предложение из этих слов:

Kdy mohl cestovat v čase, vrátil se do XX století?

Kdybyste mohl cestovat v čase, vrátil byste se do XX století?

Kdybys mohl cestovat v čase, byste vrátil se do XX století?

10. Переведите:

*Обращение к мужчине.

Chtěl cestovat byste?

Chtěl byste cestovat?

11. Переведите:

*Обращение к женщине.

šly byste na večeři?

šla byste na večeři?

12.

Zavolal mi, tam abych nechodil.

Zavolal mi, abych tam nechodil.

13.

aby

abychom

14. Переведите:

Řekl, abychom ti pomohli.

Řekl, pomohli abychom ti.

15.

abys

aby ses

16.

aby ses

abys

17.

by jeli

jeli by

18. Переведите:

Chtěl/a bych bydlet v New Yorku.

Chtěl/a bych jsem bydlet v New Yorku.

19. Переведите:

Kdyby Aleš měl peníze, neodpočival by v Řecku.

Kdyby Aleš měl peníze, odpočival by v Řecku.

20.

Kdybys bydlela v Turecku, učila by ses turecky.

Kdybys bydlela v Turecku, učila bys turecky.

© 2016 Linguastudium