Linguastudium

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.       

                                                           Б. Франклин

Тест по чешскому "глаголы идти, ехать, ездить, ходить / slovesa jít, jet, jezdit, chodit"

©Копирование запрещено

Правило:

Jít, jet используется
✔️ если действие происходит сейчас, например, со словом "teď":
Teď jdu do kina.
✔️ в определенное время, например, со словами "v 8 hodin, večer, dopoledne, dneska и т.д.)
Dneska odpoledne jedeme na nákup.
Chodit, jezdit используется
✔️ если действие переодически повторяется, например, со словами "vždycky, občas, obvykle, někdy, každý den и т.д.":
Často navštevuji babičku.
✔️ если действие совершается редко, например, со словами "málokdy, zřídka":
Málokdy chodím do obchodu.
✔️ Со словом "nikdy". Глагол в этом случае используется отрицательной частичкой.
Nikdy nejezdím taxíkem.
✔️ Со словом rád(a):
Rád(a) chodím na procházky.

Тест:

Нажмите на плюсик справа, чтобы узнать правильный ответ.
1. Dneska ... do obchodu.
🔸 jdu
🔸 chodím
2. Často ... metrem.
🔸 jedu
🔸 jezdím
3. Alena ... každý víkend do fitness centra.
🔸 jde
🔸 chodí
4. Všichni ... autem, a proto všude jsou dopravní zácpy.
🔸 jede
🔸 jezdí
5. Zítra večer ... do kina.
🔸 jdu
🔸 chodím
6. Nikdy ... taxíkem.
🔸 nejede
🔸 nejezdí
7. Ráda ... pešky?
🔸 jdeš
🔸 chodíš
8. Když chci ... někam daleko, ... vlakem.
🔸 jet, jedu
🔸 jet, jedeme
9. V centru raději ... pešky.
🔸 chodím
🔸 jdu
10. Na kole ..., protože myslí, že je to nebezpečné.
🔸 nejede
🔸 nejezdí
Тест по чешскому "неопределённые местоимения и наречия и их отрицательные формы"
©Копирование запрещено
Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа.
1. Mám ... pro tebe.
🔹 něco
🔹 nic
2. ... neví.
🔹 Nikdo
🔹 Někdo
3. Tomáš ... nechce, protože je nemocný.
🔹 nic
🔹 něco
4. Nemám ... auto.
🔹 nějaké
🔹 žádné
5. ... chodím do kina.
🔹 Někdy
🔹Nikdy
6. ... nejezdím taxíkem.
🔹 Někam
🔹 Nikam
7. ... tady je.
🔹 Někdo
🔹 Nikdo
8. Když chceme jet ... daleko, jedeme vlakem.
🔹 někam
🔹 nikam
9. Bydlí ... v centru.
🔹 někde
🔹 nikde
10. Tady na tebe čeká ... pán.
🔹 nějaký
🔹 žádný
ТЕСТ ПО ЧЕШСКОМУ "Предлог "о" + винительный/предложный падеж"
©Копирование запрещено

Правило:

После предлога «о» может использоваться
✔ Винительный падеж (Akuzativ). Отвечает на вопросы: кого/что? (koho/co?)
✔ Предложный (Lokál). Отвечает на вопросы: о ком/о чём? (o kom/o čem?).
📌Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми конструкциями, в которых используется винительный падеж:
🔹bát se o (dceru) — бояться (за дочь)
🔹bojovat o (život) — бороться (за жизнь)
🔹pečovat o (nemocného) — заботиться (о больном)
🔹starat se/postarat se o (nemocného) — заботиться/позаботиться (о больном)
🔹prosit/poprosit o (pomoc) — просить/попросить (помощь)
🔹přicházet/prijít o (penězích) — лишаться/лишться (денег)
🔹snažit se o (úspěch) — стремиться (к успеху)
🔹zajímat se o (hudbu) — интересоваться (музыкой)
🔹žádat/požádat o (informaci) — требовать/потребовать (информацию)
📌Глагол + предлог «о» + предложный падеж:
🔸diskutovat o (problému) — обсуждать (проблему)
🔸mluvit/promluvit si o (dovolené) — говорить/поговорить (об отпуске)
🔸dozvídat/dozvědět se o (nehodě) — узнавать/узнать (о несчастном случае)
🔸číst/přečíst si o (nehodě) — читать/прочитать (о несчастном случае)
🔸psát/napsat o (návštěvě) — писать/написать (о визите)
🔸informovat (se) o (situaci) — получать информацию (о ситуации)
🔸pohybovat o (správnosti) — сомневаться (в правильности)
🔸přesvědčit se o (správnosti) — убедиться (в правильности)
🔸přemýšlet o (řešení) — думать (о решении)

‼️ Обратите внимание на то, что в русском с некоторыми глаголами используются другие падежи.
‼️Некоторые глаголы в зависимости от контекста могут иметь другое значение.

▫️С более полным списком можно ознакомиться по ссылкам ниже:

Тест:

Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на плюсик справа.
​​​​​​​1.​​​​​​​ Выберите глаголы после которых используется винительный падеж:
▫️a. bát se o, zajímat se o, snažit se o
▫️b. bát se o, přemýšlet o, zajímat se o
▫️c. diskutovat o, bojovat o, poprosit o
​​​​​​​2. Выберите глаголы после которых используется предложный падеж.
▫️a. promluvit si o, přečíst se o, starat se o
▫️b. pohybovat o, snažit se o,přesvědčit se o
▫️c. diskutovat o, přemýšlet o, informovat (se) o
3. Informovali jsme se o …
▫️a. nové situaci
▫️b. novou situaci
4. Všichni pochybovali o … jeho řešení.
▫️a. správnosti
▫️b. spávnost
5. Přemýšĺím často o …
▫️a. budoucnost
▫️b. budoucnosti
6. Dlouho diskutovali o …
▫️a. hudbě
▫️b. hudbu
7. Zajímám se o …
▫️a. literaturu
▫️b. literatuře
8. V časopise se psalo o …
▫️a. novou knihu
▫️b. nové knize
9. Slyšel jsem, že Mirek přišel o …
▫️a.život
▫️b.životě
10. Rád bych vás poprosil o …
▫️a.pomoci
▫️b.pomoc
© 2016 Linguastudium