Linguastudium

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.       

                                                           Б. Франклин

Тест по отрывку из мультика "мулан",
1 часть. Посмотреть его можно на нашем YOUTube канале.

Чтобы узнать правильный ответ нажмите справа на картинку. ©Копирование запрещено.

1.Выберите правильное окончание:

ý

í

2. Выберите правильную форму в прошедшем времени у глагола "Začit":

Začal

Začil

3. Выберите правильное окончание:

vojáki

vojáci

4. Выберите правильное окончание:

žadná potiž

žadné potiže

5. Выберите правильное окончание:

ve svém táboře

v svém táboře

6. Переведите на чешский:

Občas se to stane

Občas si to stane

7. Извини по-чешски будет "Promiň"?

Нет

Да

8. Выберите правильное окончание:

i

ě

Тест по отрывку из мультика "мулан",
2 часть. Посмотреть его можно на нашем YOUTube канале.

Чтобы узнать правильный ответ нажмите справа на картинку. ©Копирование запрещено.

1.Выберите правильный вариант:

Jak se jmenuješ?

Jak jmenuješ se?

2. Выберите правильный перевод:

Ptát se o něco

Ptát se na něco

3. Выберите правильный перевод:

этот

тот

4. Выберите правильный вариант:

kamarád

kámoš

5. Выберите правильный вариант:

na jeho jmeno

jeho jmeno

6. Переведите на чешский:

Jsem Ping

Já Ping

7. "Главнокомандующий" по-чешски будет "vrchní velitel"?

Нет

Да

8. Выберите правильный перевод:

Jmenuji/u se Ping

Jmenuji/u Ping

Тест по отрывку из фильма "80 дней вокруг света".

Посмотреть его можно на нашем YouTube канале.

Правильные ответы в конце теста. ©Копирование запрещено.

1. Глаголы "nahradit" и "projevit" требуют после себя дополнение в винительном падеже?

Да

Нет

2. Слово "prozíravost" женского рода?

Да

Нет

3. В слове "tradičn_" на конце пишется "í"?

Да

Нет

4. "Zavřil" прошедшая форма глагола "zavřít"?

Да

Нет

5. Поставьте нужное местоимение "Ztratil se __ deštník"

mi

6. Глаголы, заканчивающиеся на "-řít" имееют в прошедшем времени в мужском роде окончание "il"?

Да

Нет

7. Какая форма глагола-связки "být" должна быть в этом предложении

"Našli __ ho? - Вы его нашли?"?

jste

jsi

8. Какой падеж использутся после "Pocházet z"?

Винительный

Родительный

9. Как переводится "Přízvuk"?

Звук

Акцент

10. Как переводится "Все дети"?

Všechny děti

Všechna děti

Правильные ответы:
1. - Да
2. - Да
3. - Да
4. - Нет, "zavřel"
5. - mi
6. - Нет, "el"
7. - jste
8. - Родительный
9. - Акцент
10. - Všechny děti

Тест по чешскому "jet, jít, jezdit, chodit"
Правильные ответы в конце теста. ©Копирование запрещено.

1. Dneska ... do obchodu.

jdu

chodím

2. Často ... metrem

jedu

jezdím

3. Alena ... každý víkend do fitness centra.

jde

chodí

4. Všichni ... autem, a proto všude jsou dopravní zácpy.

jede

jezdí

5. Zítra večer ... do kina.

jdu

chodím

6. Nikdy ... taxíkem.

nejezdí

nejede

7. Ráda ... pešky?

jdeš

chodíš

8. Když chci ... někam daleko, ... vlakem.

jet, jedu

jet, jedeme

9. V centru raději ... pešky.

chodím

jdu

10. Na kole ..., protože myslí, že je to nebezpečné.

nejede

nejezdí

Правильные ответы:
1. - jdu
2. - jezdím
3. - chodí
4. - jezdí
5. - jdu
6. - nejezdí
7. - chodíš
8. - jet, jedu
9. - chodím
10. - nejezdí